• Hệ thống theo dõi thời gian Event diễn ra trong game !
HỆ THỐNG NGUYÊN LIỆU
Hình ảnh Tên nguyên liệu Tỷ lệ Bản đồ Quái vật
Hoán đổi Đồng Xu May Mắn
NPC Delgado tại Tarkan - Sub 1
(Đã mở rớt đồng xu may mắn tại Sub-2,3)
-- Icarus
(Sub-3,4,5)
TÂT CẢ
Ngọc Sinh Mệnh 3% Toàn bộ map Quái vật cấp trên 60
Ngọc Tâm Linh 2% Toàn bộ map Quái vật cấp trên 80
Ngọc Hỗn Nguyên 4% Toàn bộ map Quái vật cấp trên 60
Ngọc Ước Nguyện 2% Toàn bộ map Quái vật cấp trên 80
HỆ THỐNG ĐẾM NGƯỢC THỜI GIAN EVENT SẮP DIỄN RA TRONG GAME
Máy chủ Thông tin sự kiện Giờ kế tiếp Đếm ngược
3,4,5 BOSS VÀNG (Golden Invasion) (Săn Boss)
Săn Boss vàng xuất hiện ngẫu nhiên ở Lorencia, Noria, Devias,  Atlans, Tarkan
(00:00, 02:00, 08:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 20:00, 22:00)
3,4,5 BINH ĐOÀN PHÙ THỦY (White Wizard)
Săn phù thủy trắng rớt ngọc và nhẫn phù thủy
(01:00, 09:00, 13:00, 17:00, 21:00)
3,4,5 HỖN NGUYÊN LÂU (Chaos Castle)
Chaos Castle cấp độ 6 rớt ngọc và đồ thần tỷ lệ cao hơn
(11:00, 15:00, 19:00, 23:00)
3,4,5 BINH ĐOÀN PHÁP SƯ (Boss Attack)
Săn Pháp Sư để kiếm Item Excellent
Bản đồ: Devias (72.120)
(09:30, 15:30, 23:30)
3,4,5 THÁP TINH LUYỆN (Kanturu Event)
Đeo nhẫn dịch chuyển để vào tháp, tiêu diệt boss rớt đồ Excellent
Bản đồ: Kanturu3
(Hàng ngày)
3,4,5 KUNDUN KALIMA
Kundun 12h hồi sinh 1 lần
Bản đồ: Kalima7
(Mỗi lần bảo trì hoặc khởi động máy chủ Kundun sẽ hồi sinh trong Kalima7)
3,4,5 QUẢNG TRƯỜNG QUỶ (Devil Square)
Quảng Trường Quỷ tăng gấp đôi kinh nghiệm và gấp đôi tỷ lệ rớt đồ
(2 tiếng một lần bắt đầu từ 00:00)
3,4,5 HUYẾT LÂU (Blood Castle)
Lâu Đài Máu tăng gấp đôi kinh nghiệm và gấp đôi tỷ lệ rớt đồ
(2 tiếng một lần bắt đầu từ 00:30)
10,12 QUẢNG TRƯỜNG QUỶ (Devil Square) (VIP)
Tại Quảng Trường Quỷ 6 đánh đủ 400 quái sẽ rơi ngọc vào rương
Cuối Quảng Trường Quỷ 6 có Boss Vàng box+5

(10:00, 14:00, 18:00, 22:00)
10,12 HUYẾT LÂU (Blood Castle) (VIP)
Tại Huyết Lâu 7 đánh đủ 500 quái sẽ rơi ngọc vào rương
(10:30, 14:30, 18:30, 22:30)

10,12

SỰ KIỆN THỎ NGỌC (Blue Event)
Sự kiện săn Thỏ Ngọc để kiếm ngọc
Bản đồ: Atlans0 với nhiều spot
(12:00, 20:00) 
10 ĐẠI CHIẾN KUNDUN (Event PK)
Sẽ có boss Erohim xuất hiện, tiêu diệt boss có nhiều phần thưởng giá trị.
Bản đồ: Atlans (46.36)
(20:30)
10 HỖN NGUYÊN LÂU (Chaos Castle) (VIP)
Chaos Castle cấp độ 6 rớt nhiều ngọc và 99% rớt đồ thần
(21:00, 23:00)
10 ĐẤU TRƯỜNG SINH TỬ (Event PK)
Xếp hạng theo số kill, phần thưởng ngọc các loại
Bản đồ: tại Lorencia gõ lệnh /dangkypk
(21:30)
20 CÔNG THÀNH CHIẾN
Điều kiện đăng ký: Guild có tối thiểu 20 thành viên và có Liên minh
Bản đồ: Công Thành Chiến
(Thời gian diễn ra các lần Công Thành Chiến sẽ được GM thông báo cụ thể)